Skip to content

Vad är Inbound Marketing?

Har du någon gång ställt dig frågan “Vad är Inbound Marketing”? Då är det här inlägget för dig. Vi förklarar på ett grundläggande plan hur du kan öka din försäljning med hjälp av Inbound Marketing som metod.

Det här är Inbound Marketing

Inbound Marketing är motsatsen till den traditionella marknadsföringen som innebär att du “stör” till dig mottagarens uppmärksamhet. Med Inbound Marketing förtjänar du mottagarens intresse och behåller dessutom intresset under längre tid. 

Inbound Marketing handlar om att lyssna och förstå dina kunder och att prata om sådant som är intressant och viktigt för just den kunden.

Hur fungerar Inbound Marketing?

Inbound Marketing är som, tidigare nämnt, en digital marknadsföringsmetod som bygger på att optimera ditt innehåll för att lyckas attrahera rätt kunder. Genom att veta exakt vilken din ideala kund är (persona), kan du anpassa ditt innehåll och budskap till precis den personen. 

Inbound som metod fokuserar inte på att nå kunderna genom att tränga sig på med sitt budskap över olika kanaler. Istället så fokuserar Inbound på att utbilda, och hjälpa den potentiella kunden genom hela dennes köpresa.

Hur når du din ideala kund med Inbound Marketing?

Inbound som metod fokuserar på att utbilda och hjälpa potentiella kunder. Du når dem genom att skapa efterfrågat och värdefullt innehåll som svarar på deras problem och/eller utmaningar.

Hur innehållet presenteras kan variera. Det kan presenteras i form av blogginlägg, guider, video, infographics, webinar eller liknande. Alla dessa former av innehåll, faller under kategorin Content Marketing - en av hörnstenarna inom Inbound Marketing.

Inbound Marketing i 4 steg

Metoden för Inbound Marketing bygger på fyra steg. Steg ett går ut på att med rätt innehåll attrahera personer att besöka din hemsida. Steg två innebär att konvertera dessa besökare till att bli leads. I det tredje steget omvandlar du dina leads till kunder. Det fjärde och sista steget bygger på att göra dina kunder till ambassadörer.

Inbound Marketing ger ökad försäljning

Till varje köp kommer en mognadsprocess. Ju större köp, desto längre mognadsprocess för kunden. Inbound Marketing som metod tar hänsyn till dessa olika mognadsprocesser, allt från de enklare och snabbare mognadsprocesserna till de mer avancerade, och mer komplicerade.

Med den här metoden har du möjlighet att förenkla den inledande fasen för dina potentiella kunder. På så sätt sparar du din tid, och kan använda dina resurser till det som är roligt - möten med dina kunder, inom rätt målgrupp och som redan är intresserade av det du erbjuder.

Inbound Marketing

Varför ska du använda Inbound Marketing?

Det finns flera anledningar att lämna den traditionella marknadsföringen och gå över till en mer modern, samt mer effektiv metod. Den tydligaste är kostnaden. 

Istället för att spendera resurser på dyr tv-reklam, tidningsannonser eller kallringande telefonförsäljare, så investera i er hemsida och skapa det innehåll som varje del i köpprocessen kräver. Enligt HubSpot är Inbound marknadsföring hela 62 procent billigare än traditionell marknadsföring!

Ytterligare en anledning är att besökarna självmant hittar till er. Ni behöver alltså inte tvinga er på era potentiella kunder genom avbrytande reklam som ofta upplevs som irriterande. 

Dessutom kan du rikta dig mot en mer specifik målgrupp. En målgrupp som är intresserad av din produkt/tjänst.

Vill du veta mer?

Kontakta oss idag!