Skip to content

Svenskarna och internet 2019 – sammanfattad

I dagarna släpptes årets “Svenskarna och internet 2019”  Internetstiftelsen. Vi på Sista Raden har läst igenom den och har sammanfattat det som vi anser är det viktigaste att ta med sig från undersökningen. Med tanke på att vi är en digital byrå, har vi valt att fokusera på det som är relevant för just det vi jobbar med. Vi har alltså valt att fokusera vår sammanfattning på e-post / chatt och sociala medier.

Vad är Svenskarna och internet?

Svenskarna och internet är en oberoende undersökning som varje år genomförs av Internetstiftelsen. Undersökningen är en del av den som genomförs av det internationella World Internet Institute. Syftet med undersökningen är att se hur den svenska befolkningen använder informations- och kommunikationsteknik. Dessutom vill man se hur det påverkar individer, familjer och samhället. Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdrivande & allmännyttig organisation som arbetar för ett internet som bidrar till människan och samhället. 

Årets undersökning har genomförts på 2706 slumpvis utvalda personer runt om i Sverige. 52% av de utfrågade har varit män och 48% kvinnor. 69% av de tillfrågade bor i städer och 31% är boende på landsbyggd.

Läs den fullständiga rapporten

Svenskarna och internet - Digitala kommunikationstjänster

E-post är den kommunikationstjänst som i stort sett alla använder. Någonting som är värt att notera är att e-post är en av de få kommunikationstjänster som äldre använder i större utsträckning än yngre. De yngre använder sig generellt oftare av chattfunktioner. Facebook Messenger är den chattjänst som är mest utbredd. Whatsapp ökar något jämfört med föregående år och Skypeanvändningen minskar något.

Svenskarna och internet - Digital kommunikation

Redan för 10 år sedan låg e-postanvändningen på närmare 90 % (60% på daglig basis). E-post är alltså en av de äldsta kommunikationsformerna över internet. Under de senaste årens undersökningar har användandet av e-post ökat till totalt 97% (70% dagligen). Användandet av e-post skiljer sig dock mellan åldersgrupperna. Det dagliga användandet är störst hos personer i åldrarna 36-45. hela 85% i denna åldersgrupp använder e-post dagligen. Det finns ingen skillnad mellan hur män och kvinnor använder e-post.

Svenskarna och internet - Digital kommunikation

Det dagliga chattandet över internet har dubblerats de senaste 5 åren. Ordet chatt kommer från engelskans ord för “småprat”. Det är alltså att skriva korta meddelanden över internet. Både det totala och det dagliga användandet har ökat varje år. I år ligger det totala användandet på hela 86%. Värt att notera är att den yngsta ålderskategorin (12-15) chattar dagligen (74%) i betydligt högre utsträckning än de e-postar dagligen (23%). Det syns inga tydliga skillnader mellan män och kvinnor vad gäller chattande. Däremot chattar kvinnor oftare dagligen än män.

Sammanfattning av digitala kommunikationstjänster

 • 97% av internetanvändarna använder e-post. Åtminstone någon gång.
 • En av få företeelser där äldre är mer aktiva än yngre.
 • 85% dagliga användare i åldrarna 36-45.
 • Ingen skillnad mellan män och kvinnor vad gäller e-post.
 • Chattande har ökat stadigt flera år i rad. Idag ligger det totala användandet på 86%.
 • Inga större skillnader mellan män och kvinnor vad gäller chattande.

Läs vår guide om Marketing automation

Ladda ner idag.

Svenskarna och internet - Sociala medier

En stor majoritet av internetanvändarna använder sig av sociala medier. Sedan 2010 har det skett en stadig ökning av användandet. Denna ökning har däremot, i denna undersökning, planat ut. De tidigare stora ökningarna av Instagram och Snapchat har nu stannat kvar, men ligger kvar på tidigare års nivåer. Facebook som är, och har varit, den största bland sociala medier har avstannat, och det går rentav att urskilja en minskning i användandet. De unga är i majoritet på sociala medier. De föredrar plattformar som Snapchat framför Facebook (Där deras föräldrar är aktiva). Av alla de som använder sociala medier känner enbart en fjärdedel att tiden som spenderas där är meningsfull. 

Likt föregående år ligger användandet av sociala medier på 83%. Det dagliga användandet ökar marginellt till 65%. Sett till Europa ligger Sverige på en femte plats bland användare av sociala medier. Island toppar EU:s lista över användandet. 

De 3 största sociala kanalerna (Facebook, Instagram & Snapchat) ligger totalt sett på samma nivåer som föregående år. Twitter, som tidigare har varit på nedgång, har ökat något igen. LinkedIn ligger i samma linje som föregående år med sina 31%.

Svenskarna och internet - Sociala medier

Kvinnor är generellt sett flitigare användare av sociala medier. I kategorin kvinnor använder 86% sociala medier, att jämföras med mäns aktivitet som uppnår 79%. Kvinnor är i högre utsträckning användare av de tre största sociala medierna, medan män är högst representerade på LinkedIn, Twitter och Flashback

Svenskarna och internet - sociala medier

Sammanfattning av sociala medier

 • De unga är i majoritet i sociala medier.
 • Facebook, Instagram & Snapchat fortsätter vara de största sociala kanalerna.
 • Ökningen bland de 3 största sociala medierna har planat ut. 
 • Det finns vissa antydningar att användningen av Facebook minskar.
 • Kvinnor använder i större utsträckning Facebook, Instagram och Snapchat.
 • Män är mest aktiva på LinkedIn, Twitter och Flashback.

Slutsats

Sett till att den yngre generationen chattar i högre utsträckning än de använder e-post kan det tänkas att chattande kommer att ta över e-postens roll i arbetslivet. Majoriteten av de som studerar idag är födda på 90- och 00 talet, det är alltså sannolikt att deras vanor kommer att följa med dem även i yrkeslivet. Däremot bör inte användandet av e-post förkastas. Då det är en av de starkaste kanalerna för digital kommunikation, bör Inbound Marketing och Marketing Automation vara en självklar del i företags verktygslådor. 

Då unga är i majoritet vad gäller sociala medier, kan det tänkas att det sociala medielandskapet kan komma att förändras. Då de yngre i lägre utsträckning använder kanaler som Facebook, kan det komma att påverka hur företag kan och bör förhålla sig till plattformen i framtiden.

De sociala kanalerna som har eftersökts är de kanaler som används flitigast bland svenska internetanvändare. Detta utesluter inte att andra kanaler inte lämpar sig för annonsering eller för att nå ut med ditt företags erbjudande.

Vill du veta mer?

Kontakta oss idag!