Skip to content

Sandvik CODE – Case Study

Varför vill ett företag med en bakgrund som en världsledande aktör inom industrisektorn, med fokus på verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin skapa en av de främsta innovationshubbarna? Det är precis vad Sandvik gjorde med hjälp av bland annat Sista Raden. Center Of Digital excellence, eller CODE som det förkortas, är Sandvik:s satsning på att bli en av de främsta innovations hubbarna. Det blev Sandvik CODE. Och som om inte det var tillräckligt, det skulle genomföras utan att konkurrenter fick reda på det.

Hinner du inte läsa allt nu?

ladda ner huvudpunkterna i vårt case

Sandvik CODE - Från gruva till Artificiell Intelligens

Företaget som idag har namnet Sandvik grundades år 1862 av Göran Fredrik Göransson. 1972 ändrades namnet till Sandvik AB. Så sent som 1984 infördes en ny organisationstyp med moderbolag och separata affärsområden. Sandvik AB har alltså ständigt utvecklat sig själv och sitt erbjudande. Inklusive nya teknologier.

Sandvik Code hade som målsättning att rekrytera de hetaste kandidaterna till sin storsatsning. Men de behövde hjälp. Med en start på enbart 2 chefer, varav 1 influgen från Silicon Valley, behövde de rekrytera ett team med raketfart. De behövde bygga upp sitt team för att sätta upp deras nya innovationshub. Det var en stor satsning med en ännu större affärsidé. Dessutom behövdes allt göras i det dolda för att inte låta konkurrenter få en inblick. 

We have gone from idea to production in seven months... The industry average is usually three to four years.” - Hugo Nordell, VP at Sandvik CODE

Jätte inom industrin. Pånyttfödd!

Eftersom Sandvik har sin grund i industrin, behövde de helt branda om sig för att överhuvudtaget ha en chans att locka toppkandidaterna, kandidaterna som annars hade gått till andra företag. Man behövde alltså positionera sig gentemot tech-jättar som Spotify, Klarna m.fl. vilket var ett stort hinder för Sandvik. För att nå sina mål behövdes hjälp. Mycket hjälp. Rekryteringen, tillsammans med positioneringen, av den nya satsningen var 2 stora hinder som behövdes övervinnas för att nå de mål man satt upp.

 

Hur kunde Sista Raden hjälpa till?

Vi på Sista Raden kunde hjälpa Sandvik CODE med många av de hinder som de stod inför. Bland annat skapade vi en fullständig rekryteringsstrategi. Denna strategi hade sin grund i lockande content. Dessutom kunde vi positionera Sandvik CODE på marknaden med ett starkt fokus på Employer Branding. Vi skapade en hemlig företagssida med kodning som besökaren behövde knäcka för att ta del av innehållet. Detta ledde i sin tur till att värdet på sidan ökade. Vi visste att vi behövde konkurrera med ledande svenska techbolag om talangerna. Därför skapade vi inga jobbannonser. Istället använde vi oss av så kallade role teasers, där endast lite information om jobbet gavs. Därefter fick de potentiella kandidaterna anmäla sitt intresse baserat på detta. Detta skapade ett ytterligare mervärde, men även en exklusivitet hos arbetsgivaren. Utöver detta skapade vi dessutom en rekryteringsfilm. Denna skapades, från idé till färdig produkt på enbart 3 dagar.

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss idag!