Skip to content

Marketing Automation – En grundkurs

I det här inlägget kommer vi att gå igenom grunderna för det som kallas Marketing Automation. Du känner säkert redan till att e-postmarknadsföring fortfarande är det starkaste sättet att kommunicera. Marketing Automation är dock så mycket mer än “bara” mail.

Vad är Marketing Automation?

Det finns sannolikt lika många uppfattningar om vad Marketing Automation är, som det finns system för det. Marketing Automaion har sin grund i gränslandet mellan CRM (Customer Relationship Management), e-postmarknadsföring, dataanalys och övertygelsen om att vissa delar av köpbeslutsprocessen spelar extra stor roll. 

I sin grund är det ett begrepp som innebär automatiserad och riktad marknadsföring. Marknadsföring som baseras på kundens, eller den potentiella kundens, beteende. Med beteende menar vi besökarens intresse för en vara, tjänst eller produkt. Genom att använda ett system som kan lagra data om dem aktiviteter som besökare genomför på din hemsida, kan du marknadsföra mot personer som har utfört specifika handlingar. Den här typen av marknadsföring har till uppgift att bearbeta dina kunder eller potentiella kunder för att de slutligen ska genomföra ett köp. 

Vill du veta mer om Marketing Automation?

Ladda ner vår kostnadsfria guide idag

Varför Marketing Automation?

Marketing Automation är inte som många tror, enbart ett avancerat sätt att skicka mail. Det bygger på att du och ditt företag kan sprida relevant och personligt innehåll till era kunder vid rätt tillfälle och i alla era tillgängliga digitala kanaler. Genom att samla data från alla dessa digitala kanaler kan du bättre förstå dina leads potentiella problem eller hinder, och därmed erbjuda en lösning. Dessutom vet du hela tiden var i köpprocessen ett lead befinner sig. 

Marketing Automation används av allt fler företag idag, och de flesta som inte är användare ännu, har haft tankarna på att bli det. Generellt sett är Marketing Automation ett sätt att automatisera och effektivisera en affärsverksamhet. Dessutom sparar du tid och resurser med metoden.

Marketing Automation, Vad är Marketing Automation?

Marketing Automation för ditt företag

Det finns många fördelar med att börja jobba med Marketing Automation. Det är ett arbetssätt som gynnar både sälj- och marknadsavdelningen. För säljavdelningen ligger huvudnyttan i att hela tiden veta var ett lead befinner sig i sin köpprocess. Med den vetskapen går säljavdelningen ifrån att sälja “kallt” till att bara prata med potentiella och befintliga kunder som har uttryckt ett behov, och har kommit så pass långt i sin köpresa att de är intresserade av personlig kontakt med en säljare. 

Vad gäller marknadsavdelningen kan införande av en Marketing Automation strategi innebära ett nytt sätt att tänka och arbeta. Oftast behöver du skapa mer content och redan befintligt content bör anpassas. Genom att arbeta mer strukturerat med ditt innehåll, skapar du ett värde för dina kunder. Ett värde som gör att kunder, och potentiella kunder, väljer ditt företag istället för dina konkurrenter. Varför? Jo, ni har redan delat med er av er kunskap och samtidigt gett dem ett tydligt värde. Innehållet måste komma ut till rätt personer i relevanta kanaler. Marknadsinsatserna måste konstant optimeras (men detta är något som alltid behöver göras, oavsett metod). Detta gör att ni på marknadsavdelningen får mer kontroll över de insatser som genomförs. Dessutom ger metoden möjlighet till att jobba mer strukturerat och efter tydligt satta mål. 

Den största, totala vinsten för ditt företag är att fler leads kan bearbetas samtidigt på olika nivåer och köpmognadsgrad. Du kommunicerar med din målgrupp på ett mer relevant sätt. Du möjliggör att fler potentiella affärer upptäcks i tid och därmed stängs. Dessutom kan alla dina marknadsaktiviteter utvärderas utifrån ett tydligt ROI (Return On Investment) perspektiv.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer, eller komma igång med Marketing Automation? Kontakta oss idag.

Sammanfattningsvis

På Sista Raden har vi valt ett system som gör allt detta och lite till. Mer information om det systemet, och varför vi har valt det kan du hitta här.