Skip to content

Leadsgenerering i sociala medier

Leadsgenerering, varför används det?

Leadsgenerering i sociala medier är den främsta källan för att nå dina leads! Inom annonsering är leadsgenerering, ett sätt att skapa konsumentintressen. Detta kan vara allt från en första kontakt till förfrågningar om ett företags produkter eller tjänster. Denna generering av data används sedan för att identifiera potentiella kunder. En kundlista i form av e-postadresser, namn, telefonnummer etc. är en ovärderlig tillgång för företag. Det är förhållandevis billigt att bygga upp, och fungerar för alla typer av företag. Att generera leads är något som alla företag, oavsett verksamhet bör fundera på.

Vad är ett lead?

leads generereing i sociala medier, leads generering,

Det finns olika typer av leads. Ett lead är, enligt den engelska definitionen, någon som säljaren inte har haft kontakt med. Detta kan jämföras med ett så kallat prospekt som har bekräftat intresse för vad företaget erbjuder. I det här inlägget kommer vi emellertid ta oss an det bredare perspektivet. Nämligen att leads är potentiella kunder. Det finns generellt sett 2 olika typer av leads.

Leads baserat på ett befintligt intresse för företaget

Det kan vara så enkelt som att någon har lämnat sina kontaktuppgifter via företagets hemsida för att veta mer om vilka varor eller tjänster som företaget erbjuder. Vid denna typ av lead är det viktigt med snabb återkoppling. Vid den här typen av leadsgenerering läggs tonvikten på potentiella kunders befintliga intressen.

Leads baserat på lead magnets

Denna typ av leadsgenerering är en vanlig syn. Att bygga leads via lead magnets (ett gratisprov av något slag. Det kan exempelvis vara en e-bok, en guide, ett webinar eller liknande) genererar ett intresse hos dina potentiella kunder. Den skapar dessutom en känsla av mervärde hos dem. Detta mervärde skapar utöver det, en inledande relation mellan ert företag och era potentiella kunder. Genom att skapa en lead magnet får de som lämnar sina kontaktuppgifter:

  • En direkt känsla av tillfredsställelse eftersom de får något i utbyte.
  • Kommer ett steg närmare att bli betalande kunder.

Vid skapandet av en lead magnet finns det vissa aspekter att ha i åtanke. Först och främst gäller det att rikta annonseringen till en specifik persona. Erbjud en lösning på ett problem som dessa personer kan tänkas ha. Desto mer specifik du är, desto lättare blir det att leda trafik till din lead magnet. Då ökar också antalet konverteringar. 

Därför behöver du leadsgenerering i sociala medier

Användningsområdena för leads är flera. Dels kan ni genom CRM integrering generera mottagare av exempelvis ett nyhetsbrev eller andra e-postutskick, alternativt kan man använda informationen som lämnas för att skapa anpassade målgrupper (custom audiences) för vidare annonsering. 

Leadsgenerering är användbart ur främst 2 synvinklar:

KOSTNADSEFFEKTIVITET

Att få potentiella kunders e-postadresser för att sedan rikta sin annonsering mot dem som målgrupp är ofta billigare och effektivare än att försöka sälja direkt. Genom denna handling skapas en kontakt mellan företaget och deras potentiella kunder. Att skapa en kontakt leder till att ni och era kunder lär känna varandra och att ni, likt vilken annan relation som helst, förhoppningsvis får ett lyckligt slut (läs genomför försäljning).

Bygger varumärkeskännedom och lojalitet

Vem vill du själv helst handla av? Ett okänt varumärke som tränger sig på och försöker sälja sina produkter eller tjänster till dig, eller ett varumärke som du känner till och som vid flera tillfällen erbjudit dig gratis, värdefull information? Alltså ett företag som har investerat tid och kraft i relationen med dig.

LEADSGENERERING I SOCIALA MEDIER

Hur ska man då nå sina potentiella leads? Det finns två huvudsakliga sätt att skaffa de viktiga leadsen för ditt företag. Antingen kan ni skicka era potentiella kunder till en landningssida, eller så kan ni skapa så kallade lead-annonser direkt på Facebook eller LinkedIn. Båda dessa former av insamling kan användas, däremot används de på olika sätt.

Landningssida

Att välja att skicka potentiella leads till en landningssida kan vara effektivt om det finns ytterligare information om de varor eller tjänster som ni erbjuder. Det kan även användas för att ge en tydligare bild av vilka ni är som företag, eller rent av för merförsäljning genom att berätta om ytterligare produkter eller tjänster. Det är alltså möjligt att ge en bredare bild av er som företag och vad ni är bäst på. Däremot kan denna typ av leadsgenerering ta längre tid att genomföra eftersom det kräver att en hel landningssida byggs upp.

Lead-annonser

Lead-annonser bygger istället på att ha ett kortare budskap och en enklare registrering av kunduppgifter. Genom att använda er av leads-annonsering kan ni använda de inbyggda funktionerna i de olika sociala mediernas plattformar. Det går alltså att skapa snygga och enkla annonser där de potentiella kontakternas uppgifter redan finns inlagda i de plattformar där annonserna visas. Detta medför att de snabbare får tillgång till den lead magnet som ni har valt. En nackdel till denna metod kan vara att det inte går att informera om era produkter eller tjänster i ett bredare perspektiv.

Båda dessa typer av leadsgenerering i sociala medier har alltså sina för- och nackdelar. Man bör alltså anpassa sin leadsgenerering beroende på vad man säljer och vad som efterfrågas av de potentiella kunderna.

Oavsett vilken av dessa metoder som används bör man alltså inte ignorera vikten av leads!

Redo att testa?

Kom igång med annonsering i sociala medier redan idag, läs mer om våra paket!