Skip to content

VÅR VERKTYGSLÅDA:

Inbound Marketing

Köpbeteenden samt spelreglerna för att nå era köpare fortsätter att förändras.

För att lyckas på dagens marknad måste du sätta kunden i fokus, förstå deras behov, nå dem på deras villkor och skapa trovärdighet. Med Inbound Marketing hjälper vi dig att förtjäna och locka dina potentiella kunders uppmärksamhet.

Inbound som metod

Vi har alltid din kunds intressen och behov i fokus. Genom att erbjuda användbart, utbildande och relevant innehåll för dina köpare (buyer personas) kommer du inte bara stärka ditt varumärkes förtroende utan även nå fler köpare och öka försäljningen.

Inbound kan förenklat beskrivas genom tre huvudområden:

1. Attrahera rätt köpare med lockande innehåll

Relevant och lättåtkomligt innehåll kommer generera mer, och kanske viktigast, rätt trafik till din hemsida.

Vi hjälper dig att attrahera besökare som är intresserade av de produkter och tjänster du erbjuder. Detta uppnås genom att skapa innehåll som är till hjälp för dina köpares olika problem och behov.

Utifrån er affär och olika kunder prioriterar vi vilka verktyg som bör användas för öka er synlighet och medvetenheten kring ert varumärke.

2. Engagera till konvertering

När rätt besökare hittar din hemsida är det viktigt att driva engagemang genom konverteringar. En konvertering är förenklat en måluppfyllnad, ofta syftar det till att skapa leads eller driva direktförsäljning.

För att lyckas med detta behöver du se till att alltid driva dina besökare längre i deras köpprocess. Även om din hemsidas innehåll främst ska vara fritt tillgängligt för dina besökare, är det ofta värdefullt att använda innehåll som delas med besökaren i utbyte mot exempelvis dennes kontaktuppgifter.

3. Exaltera genom upplevelse

När din besökare har förflyttats och blivit en kund vill du inte att sagan ska ta slut mellan er. Du vill se till att din kund sprider vidare sina goda erfarenheter av dig och ditt varumärke med andra potentiella kunder.

Fortsätt därför skapa och dela relevant innehåll, samt stimulera era kunder att i sin tur sprida det vidare. Följ upp, analysera och automatisera dina marknadsinsatser med Marketing Automation och CRM. Målet är att vidareutveckla ditt erbjudande samt förlänga kundens livstidsvärde (Customer Lifetime Value, CLV).

Inbound Marketing

Främsta fördelarna med Inbound Marketing:

Trovärdighet

Innehåll som hjälper och utbildar dina kunder skapar ökat förtroende för ditt varumärke. Genom att tillföra och dela dina expertkunskaper inom den bransch du verkar kommer skapa tillit. Relevant och värdeskapande innehåll kommer även bidra till en fortsatt dialog och en mer långsiktig relation med dina kunder.


Öka och skapa mer effektiv försäljning

När du har attraherat rätt målgrupps uppmärksamhet och skapat trovärdighet kommer tröskeln bli mindre för att kunderna ska göra ett köp. Genom att locka rätt målgrupp till din hemsida kommer säljprocessen kortas ned.

Kostnadseffektivisering

Med Inbound Marketing blir stegen mellan besökare till kund kortare. Du kan dessutom automatisera många delar däremellan och spara tid med ett Marketing Automation-system. Det är dock viktigt att vara medveten om att resultaten från Inbound Marketing byggs på kundernas tillit till ditt varumärke, vilket utvecklas över tid, men är lönsamt på sikt.

Skapar ambassadörer

Nöjda kunder genom en god köpresa skapar ringar på vattnet via rekommendationer. En kund som även anser att du och ditt varumärke ligger i framkant inom branschen kommer hänvisa till dig i fler sammanhang.

Inbound Marketing

Vad kan du förvänta dig?

Är du fortfarande osäker på om Inbound Marketing är något att hänga i granen eller ej så hittar du intressant statistik här:

  • 92,7% (2018) av företagen som har startat igång med Inbound Marketing har ökat sin leadsgenerering
  • I en undersökning om vilka kanaler som levererade mest kvalitativa leads till säljarna kom Inbound Marketing på första plats med 59% (2017) av rösterna
  • 46% (2018) av tillfrågade marknadsförare ansåg att Inbound Marketing resulterade i högre ROI
  • Enligt Hubspot är Inbound Marketing 62% (2017) billigare lösning än vad Outbound Marketing är

Öka försäljningen med Inbound marketing

Boka en kostnadsfri konsultation med en av våra erfarna strateger och få reda på hur ni kan få fler relevanta och potentiella kunder!

Hur vi kan hjälpa dig

Vi kan hjälpa dig med alla delar inom Inbound Marketing, men först av allt, behöver vi få förståelse för dina mål och specifika utmaningar. Kontakta oss eller boka en kostnadsfri konsultation så kan vi presentera skräddarsydda lösningar utifrån er verksamhets behov. 

inbound marketing