Skip to content

Growth hacks – Sista raden förklarar

I det här inlägget ger vi dig en snabb genomgång i hur begreppet growth hacks myntades, vad det innefattas av samt hur du enkelt kan komma igång.

Storyn bakom Growth hacking

Growth hacking är resultatet av den snabba teknologiska utvecklingen. Uttrycket formades 2010 i Silicon Valley av Sean Ellis när han var i behov av att rekrytera marknadsförare till startups.

Sean var dock ute efter kandidater som skiljde sig från den generella kravprofilen, han sökte personer med ett stort fokus på renodlad tillväxt. Han sökte så kallade “Growth hackers” och så var uttrycket skapat. 

Vill du komma igång direkt

Är du redan införstådd med begreppet och vill komma vidare med Growth hacks i praktiken? Ladda ner vår kostnadsfria guide

Vad är Growth hacks?

Growth hacks fokuserar på tillväxt och är framtaget för att passa agila verksamheter som kräver snabba resultat och är begränsade till en knapp budget.

Genom att använda databaserade och resultatorienterade strategier är syftet att hitta vad som fungerar, och inte, i affären. Generellt handlar det om att hitta effektivitet i form av bättre resultat, på kort tid, samt med så låga utgifter som möjligt. 

Metoderna som används främst av growth hackers är:

 • Content marketing
 • SEO
 • Product marketing
 • Email marketing
 • A/B testing
 • Annonsering
 • Sociala medier

 

Kom igång med Growth hacking

När du ska implementera Growth hacking är det viktigt att ha några saker i åtanke för att lyckas. Först av allt måste du tro på produkten eller tjänsten du säljer. Om du har en produkt som du inte tror att någon kommer vara intresserad av, kommer tyvärr inte några Growth hacks hjälpa försäljningen av den heller. Då är första Growth hacking-tipset att fokusera på det som faktiskt fungerar för din verksamhet.

Growth hacking handlar kort och gott om att anpassa produkt efter marknaden och inte tvärtom. 

Nästa steg är att förstå din målgrupp. Alltså personer som är eller kan vara intresserade av det du erbjuder. Skapa förståelse för vilka de är, vilka utmaningar och problem de har, vad deras intressen är samt hur deras köpresa ser ut. Med den vetskapen kan du enkelt kommunicera hur din produkt kan lösa problem som din målgrupp har eller står inför.

Buyer personas

För att få en så bra bild som möjligt av din målgrupp och dina potentiella köpare bör du definiera dina buyer personas. Personas är fiktiva beskrivningar av dina drömkunder som du hela tiden har som utgångspunkt i ditt kontinuerliga arbete. Ofta fokuserar företag på att segmentera målgrupper utifrån titel, utbildning, företag och geografi. Mer intressant är att istället analysera exempelvis:

 • Mål 
 • Värderingar 
 • Utmaningar 
 • Möjligheter
 • Intressen

Passar Growth hacking vem som helst?

Att Growth hacka handlar primärt om att kontinuerligt mäta och analysera kunddata, samt att testa förbättringar (som omgående kan följas upp). Den här metodiken kan hjälpa många olika verksamheter, stora som små.

Growth hacking passar alla typer av bolag och startups som snabbt behöver visa på tillväxt för att exempelvis attrahera investerare, men framför allt för att överleva. Det passar även mer etablerade bolag som behöver anpassa sig efter en omvärld som utvecklas snabbt.

Growth hacks, growth hacking

Hur skiljer sig Growth hacking från traditionell marknadsföring?

Traditionella arbetssätt mäter oftast resultat utifrån års- och kvartalscykler. Detta kan innebära att nödvändiga åtgärder kommer alldeles för sent.

Den traditionella marknadsföraren ser till helheten och arbetar för ett långsiktigt varumärke medan en Growth hacker fokuserar på snabb tillväxt och kundförvärv.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer, eller komma igång med din Growth hacking? Kontakta oss idag.

Sammanfattningsvis

Vi kan konstatera att Growth hacking som metod passar alla typer av verksamheter som har behov av snabb tillväxt utifrån små medel, men att traditionell marknadsföring har en betydande roll för långsiktigt varumärkesbyggande.