Skip to content

VÅR VERKTYGSLÅDA:

Digital Strategi

En digital strategi sätter ramarna för alla dina marknadsaktiviteter och hjälper dig att arbeta åt rätt riktning. Strategin består bland annat av att definiera och analysera din potentiella målgrupp, marknaden och branschen du verkar inom, samt de mål du har för verksamheten och din marknadsföring.

Att tänka på när du skapar en digital strategi

För största effekt av din digitala strategi är det viktigt att alltid se till helheten. Med helheten menar vi alla aspekter av din verksamhet och inte enbart enstaka digitala verktyg och kanaler. Vi hjälper dig att linjera varje kampanj eller annan investering med din målgrupp och dina långsiktiga verksamhetsmål.

Förstå din målgrupp

För att lära känna och förstå din målgrupp bättre, rekommenderar vi att skapa personas. Personas är fiktiva karaktärer från din målgrupp som hjälper dig att skapa och rikta rätt innehåll. En persona inkluderas av bland annat intressen, ålder, geografi, lön, behov, problem och fler detaljer som kan vara nödvändiga för en bättre förståelse för din ideala kund.

digital-strategi

Definiera dina mål

Det finns två typer av mål du bör ha i åtanke för att göra din strategi framgångsrik: dina mål för verksamheten och målen för din digitala närvaro. Vår rekommendation är att alltid utgå ifrån att skapa smarta mål, vilket innebär S(pecifikt), M(ätbart), A(ccepterat), R(ealistiskt), T(idsbundet).

Specifikt

Innebär tydlighet i vad som ska uppnås, exempelvis ökad medvetenhet om ditt varumärke genom ökad trafik till hemsidan.

Mätbart

Handlar om att det ska vara lätt att veta när du har nått dina mål eller om du är på god väg att göra det. Ett exempel på detta är: 1000 besökare varje månad.

Accepterat

Står för att alla som ska arbeta mot målen måste förstå och acceptera dem för att de ska vara uppnåeliga.

Realistiskt

För att uppnå skillnad och resultat är det viktigt att målen är utmanande. Det är dock minst lika viktigt att dem också är baserade på de förutsättningar du har för att upplevas som möjliga att uppnå.

Tidsbundet

Start- och slutdatum för dina mål ökar motivation och effektivitet att nå dem.

digital-strategi

Skapa en handlingsplan

När du har fått förståelse för din målgrupp, deras behov och problem är det dags att skapa lösningar för dem genom handlingar. Handlingsplanen definierar vad som ska kommuniceras, under vilken tid, i vilka kanaler och hur detta ska följas upp. Vi hjälper dig att ta fram en handlingsplan som underlättar för dig att behålla struktur och hålla koll på dina framsteg.

Vad kan du förvänta dig från en digital strategi?

Här är de främsta fördelarna med att lägga lite extra tid på din digitala strategi:

  • Tydlig riktning, du kommer ha riktlinjer som hjälper dig att behålla fart och struktur.
  • Samsyn, en tydlig strategi som involverar hela ditt team kommer bidra till att samtliga arbetar åt samma håll.
  • Resursplanering och budget, en bestämd plan för vad som ska uppnås hjälper dig att sätta budget och planera för tid- och resursåtgång.
  • Förhindrar dubbelarbete, en tydlig strategi med inkluderande handlingsplan minskar risken för att flera personer arbetar med samma uppgift eller att något faller mellan stolarna.
  • Uppföljning, ett definierat nuläge, bestämda framtidsmål och plan om hur du ska uppnå dina mål hjälper dig att följa upp arbetet.

Ta din digitala affär till nästa nivå

Förbättra din digitala strategi genom en kostnadsfri konsultation med en av våra erfarna strateger!

Är det verkligen viktigt med en digital strategi?

Om du fortfarande är osäker på om du behöver en digital strategi eller ej så vill vi som ett sista medskick ställa följande frågor:

  • Får du känslan av att dina digitala marknadsinsatser främst bränner till i plånboken snarare än att ge resultat?
  • Har du svårt att hitta och nå ut till din målgrupp på nätet?
  • Vill du linjera dina marknadsinsatser med dina verksamhetsmål?

Om du svarar ja på någon av dessa frågor är det dags att ta ett helhetsgrepp och se över er strategi. Boka en kostnadsfri konsultation idag!

digital strategi